<h1>Håndtér dine udfordringer med større bevidsthed</h1>
Indsigt - Accept - Handlekraft

Håndtér dine udfordringer med større bevidsthed

Ida Mailund Anthonisen

Vend udfordring til bevidst håndtering

Det er min vigtigste opgave at ruste dig med den viden og indsigt, du skal bruge til at forholde dig til din livssituation,- også selvom det gør lidt ondt at forholde sig til.  Vi finder i fællesskab de ressourcer frem, som du skal bruge til at lægge en ny kurs i dit liv.

Du møder et engageret menneske
- med erfaring og faglighed

Jeg arbejder som psykolog med integration af nyeste neuropsykologiske viden. Dvs. jeg arbejder med valide testredskaber til vurdering af menneskers måder at tænke på og bearbejde informationer. Mine fokusområder er intelligens, problemløsningsstrategier, opmærksomheds- og koncentrationsevne samt hukommelse. Det er grundlæggende funktioner, som vi bruger i vores hverdag. Enten hjælper de os, som en ressource. Men de kan også udfordre vores evne til at handle – privat såvel som professionelt i vores arbejdssituation.

Metodisk arbejder jeg målrettet sammen med dig, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation. Mit fokus er, at ruste dig til:

Indsigt – Accept – Handlekraft

Ydelser

 • Neuropsykologiske / psykologiske undersøgelser
 • Forebyggelse og behandling af stress via strategisk selvindsigt
 • Mere bevidst håndtering af dine individuelle ressourcer.
 • Udvikling af dine evner til at omsætte indsigt i praksis i relevante omgivelser
 • Personlighedsudvikling via HOGAN-Assessment system. 

Privatperson

 • Professionel neuropsykologisk udredning
 • Udnyttelse af dine individuelle ressourcer
 • Strategisk selvindsigt og personlighedsudvikling
 • Udvikling af dine evner til at omsætte indsigt i praksis
 • Samtaler og coaching
 • Afdækning af sårbarheder, der forøger risikoen for stress

Erhverv

 • Assessment af nye medarbejdere
 • Medarbejderudvikling
 • Medarbejder potentiale
 • Sikring af overensstemmelse mellem medarbejderens og arbejdspladsens målsætninger
 • Statusvurdering af omfang af stressniveau og kognitive konsekvenser heraf

Jeg vil gerne vide, hvem du er og sammen med dig finde vejen derhen, hvor du gerne vil være. Mit mål er at højne din livskvalitet privat såvel som arbejdsmæssigt.

Metode og Koncept

Jeg arbejder som psykolog med integration af nyeste neuropsykologiske viden. Det vil sige, at jeg arbejder med valide testredskaber til vurdering af menneskers måder at tænke på og bearbejde informationer.

Mine fokusområder er intelligens, problemløsningsstrategier, opmærksomheds- og koncentrationsevne, samt hukommelse. Det er grundlæggende funktioner, som vi bruger i vores hverdag. Enten hjælper de os, som en ressource, eller modsat kan de udfordre vores evne til at handle – privat såvel som professionelt i vores arbejdssituation.

Metodisk arbejder jeg målrettet sammen med dig, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation og målsætning. Herudfra sammensættes valide målrettede tests til at supportere følgende 3 stadier:

Indsigt – Accept – Handlekraft


Certificeringer og testredskaber

 • Intelligens/problemløsning (WAIS-IV / WISC-5)
 • Hukommelse (TOMAL 2, RCFT)
 • Opmærksomhedsfunktion (TOVA, ASRS v 1.1)
 • Beslutningsstil (Judgement)
 • Personlighed (HOGAN, SCID II, NEO-P-IR, PCL-R)
 • Emotionel intelligens (MSCEIT)
 • Eksekutive funktioner (BRIEF, D-KEFS, Conners 3)
 • Social kognition (ADOS 2, SRS, SCQ)
 • Affektiv symptomatologi (PSE, BDI, BAI)
 • Jeg er certificeret i forskellige personlighedsvurderingssystemer herunder HOGAN-systemet med fokus på en differentieret vurdering af individuelle personlighedsmæssige styrker og svagheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Jeg ønsker at hjælpe mennesker udleve deres fulde potentiale - måske ved først at erkende og acceptere egne begrænsninger

Jeg er:

Ambitiøs: Jeg er passioneret omkring mit arbejde og er ambitiøs på dine vegne. Det er vigtigt for mig, at jeg fanger dig, der hvor du er og hjælper dig på rette vej. Jeg gør, hvad jeg kan og engagerer mig i processen og relationen med dig.

Multifacetteret: Jeg har en åben tilgang og forsøger at ramme alle facetter, så ingen føler, at de bliver sat i bås, da udfordringer kan ses fra forskellige perspektiver. Jeg ønsker, at du føler dig set og forstået – at du føler, at der er forskellige muligheder for dig, og der er handlekraft bag samværet med mig.

Transparent: Det er vigtigt for mig, at jeg er åben og ærlig. At jeg forklarer på uindpakket vis, så du kan forholde dig til virkeligheden. Det er vigtigt, at du føler dig i trygge hænder,- specielt når jeg muligvis ikke er enig:-)

Ida Mailund Anthonisen, Cand. Psych. Aut.


CV

 • Cand. Psych. fra Københavns Universitet
 • Specialeskrivning på Cambridge University (1 års forskning)
 • Overbygningsstudier ved City University of New York, Baruch College (MSC studier i organisationspsykologi)
 • Bachelor i psykologi ved Middlesex University, London